Sağlık
Giriş Tarihi : 14-07-2021 21:32   Güncelleme : 14-07-2021 21:32

2021 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin İller Arası Ataması Red Olan ve Uygun Görülenlerin İsim Listesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge’nin kurum içi yer değişikliği başlıklı 7

2021 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin İller Arası Ataması Red Olan ve Uygun Görülenlerin İsim Listesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge’nin kurum içi yer değişikliği başlıklı 7.maddesi” hükümlerine istinaden yukarıda belirtilen şekilde 2021 Yılı Haziran-Temmuz Dönem Tayini Atama ve Nakil Komisyonca (Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personel) ilan metninde belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilmiş olup karara bağlanmıştır.

2021 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin İller Arası Ataması Red Olan ve Uygun Görülenlerin İsim Listesi için tıklayınız.