Gündem
Giriş Tarihi : 28-06-2021 20:42   Güncelleme : 28-06-2021 20:42

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve Eczacılar ve Eczacılar Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde Yürütülen İş ve İşlemlere Dair Eğitim.

Bilindiği üzere eczacılar ve eczanelere ilişkin iş ve işlemler Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca 23

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve Eczacılar ve Eczacılar Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde Yürütülen İş ve İşlemlere Dair Eğitim.

Bilindiği üzere eczacılar ve eczanelere ilişkin iş ve işlemler Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca 23.06.2021 tarihinde düzenlenen  6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından; Mevzuata dair sahada yaşanan sorunların çözümüne yönelik 6197 Sayılı Kanun’un Geçici 3’üncü Maddesi Kapsamında Haklar, Mesul Müdür Atama İşlemleri, Eczanelerin Geçici Kapalı Tutulması ve Kapatılması, Geçici GLN Aktivasyon Talepleri, Yardımcı Eczacılık, Yardımcı Eczacılık, TİTCK İl Sağlık İşlemleri Veri Girişi, Eczacı Yerleştirme Sistemi, Kuruma Ulaşan Muvazaa Dosyalarının Usul Yönünden Değerlendirilmesi, Muvazaa Araştırma Sürecinde Elde Edilen Bilgi ve Belgelerin Değerlendirilmesi konularında; İl Sağlık Müdürlüklerine 24/06/2021 tarihinde 1 (bir) gün süreyle uzaktan erişim / telekonferans yoluyla https://birlikte.titck.gov.tr/eczanelerdairesi üzerinden eğitim yapılmıştır.

Eğitim Programı

if(typeof(wiy_galleries)!=’undefined’)
wiy_galleries[wiy_galleries.length] = ;