Ekonomi
Giriş Tarihi : 20-06-2021 22:20   Güncelleme : 20-06-2021 22:20

Ata Tohumunun Adana ve Mersin İllerinde Yaygınlaştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Adana ve Mersin İllerindeki bitki türlerine ait yerel çeşitlerin korunmasını sağlamak amacıyla çeşitlendirme, dağıtım, bilinçlendirme, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan “Ata Tohumu Çalışması” için 05

Ata Tohumunun Adana ve Mersin İllerinde Yaygınlaştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Adana ve Mersin İllerindeki bitki türlerine ait yerel çeşitlerin korunmasını sağlamak amacıyla çeşitlendirme, dağıtım, bilinçlendirme, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan “Ata Tohumu Çalışması” için 05.11.2020 tarihinde Adana ve Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı arasında bir protokol imzalandı. 

Protokol içeriğinde yer alan Hayriye Biberinin satın alma işlemleri Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilmiş olup, Adana ve Mersin için toplam 330 bin biber fidesi dağıtıma hazır hale gelmiştir. Fidelerin 6 Nisan 2021 Salı günü saat: 14:00’de çiftçilere dağıtılmak üzere Yenice’de yer alan “Tarsus Fidecilik” firmasından teslim alınacaktır. Adana için teslim alınan 165 bin adet fide; Karaisalı İlçemizde faaliyet gösteren 3 üretici, Çukurova İlçemizde faaliyet gösteren 2 üretici ve Yumurtalık İlçemizde faaliyet gösteren 2 üreticiye, her biri 5 da, toplam 35 da alanda dikilmek üzere dağıtımı yapılacaktır.

Ata Tohumu, tamamıyla Anadolu’da yetişen ve uzun yıllardır bu toprakların mahsulü olan yerli tohumları nitelemektedir. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımızın da destek vermesi ile birlikte ulusal bir proje haline dönüştü. Aynı yıl başlayan Ata Tohumunun ilk tohumlama sürecinin ardından meyvelerini ve mahsullerini vermeye başladı.

Atalarımızın yıllardır yetiştirdikleri ürünleri gelecek kuşaklara sistemli ve bilinçli bir şekilde aktarmak, tüketicinin bu ürünlere kolay ulaşmasını, tarımsal ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla Bakanlığımız “Mirasımız Yerel Tohum” projesini başlatmıştı.

Bu amaçla 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığına teslim edilen ve sayıları 2019 yılı sonu itibariyle 1131’e ulaşan tohumların yarısı Tohum Gen Bankasında koruma altına alınırken, diğer yarısı ise TİGEM, TAGEM ve BÜGEM personellerinden oluşan uzman ekipler tarafından istenilen özellikleri taşıyan tohumların çoğaltılması ve tescilinin yapılması süreçleri eş zamanlı olarak sürdürülmüştür.

2020 yılı Haziran ayında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik” kapsamında Tohumlukların çoğaltımı, pazarlanması, idamesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kurallar getirilerek, ticareti yapılacak yerel tohumlukların kayıt altına alınması, tohumluk üretimi, piyasaya arzı ve denetimlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Böylelikle; yönetmelik ile yerel çeşitler tamamen kamu malı olarak tanımlanmış ve bu çeşitlerin toplanması, tanımlanması, kayıt altına alınması, muhafazası ve sertifikalı tohumluk üretimleri, Bakanlığımız birimlerince yürütülecek şekilde düzenlenmiştir.