Ekonomi
Giriş Tarihi : 06-04-2022 21:40   Güncelleme : 06-04-2022 21:40

NİTRAT EYLEM PLANI İLE KİRLETMEDEN ÜRETİM YAPILACAK

NİTRAT EYLEM PLANI İLE KİRLETMEDEN ÜRETİM YAPILACAK

NİTRAT EYLEM PLANI İLE KİRLETMEDEN ÜRETİM YAPILACAK

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı tarafından Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi ve Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi Akdeniz Bölgesi Paydaş Toplantısı Adana’da yapıldı. Toplantıda Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Aksaray’dan katılan paydaşlara; TÜBİTAK, Isparta Uygulamalı Bilimler, Çukurova ve Harran Üniversitesinden akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar ve tarımsal kirlilik, nitrata hassas bölgeler, nitrat eylem planları hakkında bilgiler verildi

Toplantının açılışında konuşan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç ÖZBEK Türkiye’de 4836 istasyonda yeraltı ve yerüstü sularında nitratı değişik parametrelerle izlediklerini belirterek daha sonra bu verilerin NİBİS’ e (Nitrat Bilgi Sistemi) kayıt yapıldığını söyledi. Nitrat işini annesinin ifadesi ile “iğne oyası” na benzeten ÖZBEK, Burada biraz ar-ge biraz bilimsellik var bir de uygulama var biz uygulayıcı bir genel müdürlüğüz. Yeraltı ve yerüstü sularıyla ilgili 2008 yılından beri yapılmış 2 milyondan fazla analiz sonucumuz var. Nitrata hassas alan kangren olmuş kol değildir. Eğer önlem almazsak orayı yerüstü ve yeraltı suyu bakımından elden çıkaracağız. Bu konu üç bileşenden oluşuyor gübreyi nasıl kullanacağız, araziyi nasıl yöneteceğiz ve sulama. Bunları göz önüne alarak eylem planları oluşturduk. dedi. ÖZBEK, üretimin devam edeceğini belirterek, ama koruma ve kullanma dengesinde, toprağı- suyu bozmadan ve kirletmeden kullanacağız. Bunu yaparken de bu eylen planlarını uygulayacağız. diye konuştu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Burcu ÖZSOY da hem yer üstü hem de yeraltı sularında nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi amacına özel bir yöntem geliştirildiğini ve bunun 25 havzada uygulandığını söyledi. Bölgelere özel tedbirler belirlenerek bu tedbirlere ait fayda maliyet analizi çalışmalarının tamamlandığını kaydeden ÖZSOY, 25 havzada elde edilen söz konusu proje çıktıları paydaşlarla bu toplantılarda paylaşılmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda toprak ve su en önemli stratejik maddeler olarak kabul edilmektedir. Çevre sorunlarının artması da kullanılabilir su kullanımını kısıtlamaktadır. Artan dünya nüfusu ve buna paralel olarak artan su talebi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını mecburi kılmaktadır. Yerleşim yerleri ile sanayi bölgelerinin atık suları tarım alanlarını drenaj suları azot, fosfor ve karbon gibi besin maddeleri yüzeysel sulara taşımakta ve bu maddeler su havzalarının ekolojik yapısını bozduğunu belirtti. 

Toplantıda söz alan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali TEKİN’ de “Adana’nın 5 milyon dekar tarım arazisine sahip olduğunu ve bunun 3 milyon dekarının sulandığını yakın zamanda 1 milyon dekar alanının da sulamaya açılmasıyla topraklarının yüzde sekseninin sulanacağını söyledi. TEKİN, Nitratın etkisini azaltmak ve topraklarımızı çoraklaşmadan, tuzlanmadan, aşırı derecede yeraltı suyu baskısından kurtarmak amacıyla sulama ve gübrelemeden kaynaklı toprağın yok olmasına neden olan etmenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini” dile getirdi.