Gündem
Giriş Tarihi : 01-12-2021 17:47   Güncelleme : 01-12-2021 17:47

Yerel yönetimde kadın-erkek eşitliği için proje uygulanıyor

Yerel yönetimde kadın-erkek eşitliği için proje uygulanıyor

Yerel yönetimde kadın-erkek eşitliği için proje uygulanıyor

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Katılımcılık Odaklı Bir Çalışma:
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin İzlenmesi Projesi’nin açılış semineri Adana
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Seminere KÖVED, Büyükşehir
Bürokratları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) tarafından Adana
Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütülen proje, yerel yönetim
hizmetlerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve katılımcılık yönünden eşitlikçi
kurgulanması için sivil toplum desteği sunuyor.   2021 Ağustos’unda başlayan projenin ilk sivil toplum toplantısı 26
Kasım Cuma günü 14:00’te online olarak gerçekleştirildi. 30 Kasım’da ise açılış
semineri Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.
Seminerde proje tanıtımı, ilk bulguların sunumu ve sivil toplumdan görüş
alınması hedefleri gözetildi.Hak savunucuları ve aktivistlerden oluşan proje ekibi, toplumun
taleplerinin yerel yönetim mekanizmalarına uygun şekilde formüle edilmesi için
çalıştıklarını belirtti. 12 AY SONUNDA İZLEME RAPORU VE POLİTİKA ÖNERİLERİ KİTAPÇIĞI
OLUŞTURULACAK.Geçtiğimiz üç ayda akademik danışmanlar Adana Büyükşehir
Belediyesi’nin 2015 sonrası plan, rapor ve mali tablolarını gözden geçirerek
hizmet kurgusunu inceledi, yönetici ve saha personeli ile online anketler yaptı
ve üst düzey yöneticiler ile görüşmeler gerçekleştirdi. Adana Büyükşehir
Belediyesi’ne bir ön rapor sunulması sonrasında, Ocak 2022’den itibaren
belediye yöneticilerine dünyadan iyi örneklerin sunulacağı ve uygulama
imkanları üzerine tartışmaların yürütüleceği bir savunuculuk ayağı
gerçekleştirilecek. 12 aylık çalışmanın sonunda ise bir izleme raporu ve bir
politika önerileri kitapçığı oluşturulacak.  SİVİL TOPLUM VE YEREL YÖNETİM ETKİLEŞİMİNİN GÜÇLENMESİ
HEDEFLENİYORSivil toplum ayağını güçlü tutmak üzere bir yandan sivil
aktörlerle toplantılar gerçekleştirilirken, STK ve belediye yöneticilerinin bir
araya geleceği seminerlerle sivil toplum ve yerel yönetim etkileşiminin
güçlendirilmesi hedefleniyor. Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği’nin yürüttüğü
12 aylık “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Katılımcılık Odaklı Bir Çalışma: Adana
Büyükşehir Belediyesi’nin İzlenmesi” projesi, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
(CEİD) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi; Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin İzlenmesi (CEİDizler) Projesi”nin hibe programı kapsamında
destekleniyor.